DATORIUNACIS

 

Acu ārsta viedoklis:
Dr. Indars Lācis
Redzes problēmas datorlietotājiem.

Pēdējā laikā ir daudz rakstīts un runāts par pareiziem darba apstākļiem strādājot ar datoru. Strādājot ar datoru, vislielākajai slodzei tiek pakļautas tieši acis, tāpēc ar to arī ir saistītas biežākās datorlietotāju sūdzības.

Arodslimību ārsta viedoklis:
Dr. Linda Matisāne
Kāpēc darbs pie datora izraisa redzes problēmas?
Kā novērst kaitīgos faktorus, kas rada redzes traucējumus?
Obligātās veselības pārbaudes, kas jānodrošina darba devējam.

Pēdējo gadu laikā strauji pieaug datoru lietotāju skaits. Datoru izmanto ne tikai darbā, bet arī brīvajā laikā un strādājot mājās. Jauno tehnoloģiju attīstība un pakalpojumu  pieejamība (portatīvo datoru, interneta, datorspēļu u.c.) veicina plašāku datorizāciju, kā rezultātā arvien vairāk laika cilvēki pavada pie monitora.

 

 

 

 

 

 

Sponsorētās saites: